Dyscalculiebehandelingen basisschool

Als uw kind een dyscalculieonderzoek heeft gehad en hij/zij heeft een dyscalculieverklaring gekregen dan is een belangrijke vraag: “Wat kunnen we doen om hem of haar te helpen?” Deskundige orthopedagogen en dyscalculiebehandelaars van OZC Cascade in Emmeloord, staan dan klaar voor jouw (kind).

Ouders en leerkrachten willen weten hoe ze kunnen zorgen dat het kind met voldoende kennis van school af gaat. Men vraagt zich af hoe dat nou moet met wiskunde en de verplichte rekentoets. Men wil weten hoe ze om moeten gaan met vermijden, een gebrek aan motivatie of rekenangst. Wij kunnen u hierover adviseren.

Wilt u uzelf of uw kind aanmelden?

Wat houdt een dyscalculiebehandeling in?

  • De individuele dyscalculiebehandelingen vinden wekelijks plaats en duren 45 minuten.
  • De behandelingen zijn voor alle leeftijden.
  • De behandelingen vinden plaats bij OZC Cascade in Emmeloord. Wij hebben hiervoor een prachtige praktijkruimte.
  • Ouders begeleiden daarnaast hun kind een aantal keer per week bij de huiswerkoefeningen die wekelijks door de dyscalculiebehandelaar worden meegegeven.
  • Op vaste momenten tijdens de behandeling wordt de voortgang van het kind op het gebied van rekenen bepaald en worden er evaluatiegesprekken gevoerd met ouders en school niet alleen in Emmeloord maar ook buiten de Noordoostpolder.

Onze dyscalculiebehandelaar is gediplomeerd Dyscalculiebehandelaar Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen.

Wat kost een dyscalculiebehandeling?

Bij deze individuele training wordt het uurtarief berekend.