Kindercoaching

Vaak komen leerproblemen niet alleen en zijn er daarnaast ook emotionele problemen of soms ervaart een kind problemen in het leven. En gaan er veel dingen moeilijker dan voorheen. Een kind uit dit meestal niet in taal, maar door gedrag. Als ouder merk je dat je kind anders reageert dan eerst en je maakt je zorgen over hoe het nu verder moet. Je wilt je kind graag helpen, maar soms weet je niet goed hoe. Op school is er niet altijd tijd en ruimte om verder te onderzoeken wat er aan de hand is. En in sommige gevallen moet je te lang op hulp wachten.

Onderwijs Zorg Centrum Cascade heeft niet voor niets Zorg in haar naam staan. Wij bieden alle zorg aan onder één dak. En bieden therapie, behandeling en begeleiding aan kinderen van 6 tot 18 jaar. Er kunnen verschillende behandelingen worden ingezet.
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd die last hebben van angsten, in een moeilijke situatie zitten of een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, zoals een scheiding of een sterfgeval. Een kind dat hoofdpijn of buikpijn heeft, last heeft van nachtmerries. Een kind dat bang is om alleen gelaten te worden. Een kind dat problemen heeft met pesten: door anderen gepest of agressief behandeld wordt of juist zelf pest, agressief/brutaal gedrag vertoont en grenzen overschrijdt. Een kind dat problemen heeft op school: de prestaties blijven zichtbaar achter en/of u signaleert faalangst, krampachtigheid of ongeconcentreerdheid. Een kind met weinig zelfvertrouwen en weinig vriendjes dat hieronder lijdt en de omgang met andere kinderen of volwassenen moeilijk vindt. Een kind waarvan u merkt dat er “iets” niet klopt; het kind dat kampt met kleine of grotere problemen waar u samen (ook met school) niet uitkomt. Een kind dat een plotselinge gedragsverandering vertoont, bijvoorbeeld heel druk gedrag of stil en teruggetrokken gedrag.

Coaching/Therapie aanbod gedrag

 • Cognitieve gedragstherapie
  Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve behandelmethode waarbij we cognitieve therapie en gedragstherapie combineren.

  Gekleurde bril
  In de begeleiding besteden we aandacht aan de invloed van gedachten en gedrag op het gevoel van het kind. Binnen de cognitieve therapie wordt er vanuit gegaan dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die uw kind negatieve gevoelens bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor het kind de dingen ziet.

  Anders leren denken en doen
  Door anders te leren denken en anders te leren doen, verandert het gevoel en nemen de klachten af. Door een rustige opbouw en (kleine) succeservaringen komt positieve verandering tot stand. Bij deze therapie ligt de nadruk op het voeren van gesprekken, eventueel in combinatie met spel.

 • Matrixcoaching
  is een behandelmethode om traumatische ervaringen of psychosomatische klachten bij kinderen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, overval, pesten, medische handelingen, tandartsangst, angsten zoals bijv. honden/spinnenangst.

Wat zijn de mogelijkheden?

Wij hebben een contract met de gemeente Steenwijkerland, Zwolle en Kampen om deze zorg vanuit de jeugdzorg te mogen leveren. Er zijn voor u dan geen kosten aan verbonden.
Ook is het soms mogelijk bij andere gemeentes om deze zorg vergoed te krijgen. Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact met ons opnemen.