Dyscalculieonderzoek

Heb jij of heeft jouw kind problemen met het vlot uitrekenen van sommen of het automatiseren van de tafels? Ziet jouw kind de rekenlessen op school niet meer zitten? Misschien is er sprake van dyscalculie.

De dyscalculiespecialisten van OZC Cascade voor leerproblemen, zoeken dit voor jou uit. Wij nemen rekenonderzoeken af en doen onderzoek naar dyscalculie bij kinderen en jong volwassenen.

Dyscalculie kenmerkt zich door hardnekkige problemen met het vlot en accuraat oproepen van rekenfeiten en/of het leren toepassen van rekenprocedures. Bijvoorbeeld het leren van tafels of vlot sommen maken t/m 20. Het oproepen van reken-wiskunde informatie uit het lange termijn geheugen is lastig.

Problemen met rekenen hebben een grote impact op het dagelijks functioneren van het kind. Veel problemen lijken het gevolg van gebrek aan inzicht maar zijn dat niet. Circa 10 procent van alle kinderen kampt met ernstige rekenwiskunde-problemen. Bij ongeveer 2 procent van alle kinderen kan deze problematiek benoemd worden als dyscalculie.

Rekenproblemen zijn in verschillende gradaties. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat:

  • De leerling er heel lang over doet om sommen tot 20 uit het hoofd te leren
  • Dat een leerling getallen niet goed op volgorde kan zetten en schrijven
  • Een leerling wel goed kan tellen, maar niet goed weet hoe sommen opgelost moeten worden
  • Een leerling niet goed kan onthouden met welke getallen hij bezig is en daardoor in de war raakt
  • Een leerling met dyscalculie langer na moet denken voor het zich bepaalde zaken weer herinnert

Wilt u uzelf of uw kind aanmelden?

Dyscalculiebehandelingen/rekenbegeleiding

Afhankelijk van wat er op de school al gedaan is aan de rekenproblemen zijn er de volgende mogelijkheden:

1. De leerling start met een een rekenonderzoek en volgt daarna rekenbegeleiding via de praktijk In samenwerking met de school wordt een behandelplan opgesteld. Na een half jaar is er overleg of er een dyscalculieonderzoek kan plaats vinden. Indien een leerling geen dyscalculie heeft maar er zijn wel ernstige rekenproblemen, dan kan de leerling met de gemaakte handelingsplannen toch recht krijgen op de aangepast rekentoets in het vervolg onderwijs.

2. Op de school is er al veel aan extra rekeninstructie gedaan en er zijn handelingsplannen aanwezig. We kunnen gelijk starten met een dyscalculieonderzoek. Hierna volgt de leerling dyscalculiebehandelingen om zijn rekenachterstand in te halen en een goed start  te krijgen voor de verplichte rekentoetsen in het V.O. en het M.B.O.

Dyscalculieonderzoek

Via de praktijk kan er een dyscalculieonderzoek worden afgenomen. Aan de hand daarvan maken we een probleemanalyse, beschrijving en classificatie van concreet rekengedrag. Op basis van de uitgevoerde diagnostiek wordt een behandeling opgesteld waarin de behandelingsdoelen, hulpmiddelen en tijdspad expliciet vermeld worden. De aldus geformuleerde behandelingsdoelen worden telkens om de twaalf weken getoetst en aangepast aan de nieuwe situaties. Voor meer informatie over dyscalculiebehandelingen, klik hier.

Twijfelt u of uw kind dyscalculie heeft? Vanaf groep 5 is er ook een mogelijkheid voor het afnemen van een Dyscalculie Screeningstoets.  Dit is een onderzoek van ongeveer anderhalf uur. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Wat kost een dyscalculieonderzoek?