In- en uitsluitingscriteria

Bij de aanmelding of intake hanteren wij naast insluitingscriteria ook uitsluitingscriteria. Dit wil zeggen dat bepaalde cliënten wel en niet kunnen passen bij de zorg die wij bieden.

Insluitingscriteria

Kinderen, jongeren en volwassenen, met leer-, ontwikkel- en gedragsproblemen.

Uitsluitingscriteria

  • Specialistische GGZ problematiek
  • Verslavingsproblematiek
  • Suïcide ideatie
  • Agressieproblematiek
  • Seksuele problematiek
  • Opvoedproblematiek
  • Wij stellen geen diagnose ADHD
  • Wij stellen geen diagnose Autisme
  • Kinderen onder de 7 jaar
  • We behandelen alleen kinderen t/m voorgezet onderwijs, wat daarbuiten valt sluiten we uit.