Maak jij je zorgen over de ontwikkeling van jouw kind?

Wij zijn gespecialiseerd in kinderpsychologie en jeugdpsychologie en geven ook ouders begeleiding rondom de problematiek van hun kind. 

Een meisje met ophalende schouders en vragend gezicht

Kinderpsychologie en jeugdpsychologie, wanneer neem je de stap?

Je kind loopt tegen dingen aan, zit niet lekker in zijn vel, heeft moeite in bepaalde situaties, maar kan niet altijd benoemen wat het is. Je wil als ouder graag helpen, maar wanneer kies je voor kinderpsychologie of jeugdpsychologie? Op school is er niet altijd tijd en ruimte om verder te onderzoeken wat er aan de hand is. In sommige gevallen moet je te lang op hulp wachten. 

Kinderpsychologie of jeugdpsychologie, wanneer één of meerdere punten herkenbaar zijn…

Is voor jullie duidelijk dat de problemen dieper liggen en ben je hiervoor op zoek naar hulp en ondersteuning? Dan is kindertherapie en jeugdtherapie bij OZC Cascade de oplossing. De psychologen en orthopedagogen van Onderwijs Zorg Centrum Cascade kunnen je verder helpen door het afnemen van onderzoek of de verschillende behandelmogelijkheden. Dit kan vanuit onze behandellocaties in Emmeloord, Kampen en Zwolle

wachtkamer met vader en kinderen

Kinderpsychologie en jeugdpsychologie
Alle zorg onder één dak

Soms is er niet één hulpvraag, maar speelt er meer. Bij OZC Cascade bieden we alle zorg onder één dak. Zo zijn wij er onder andere voor kinderen met:

 

Staat jouw hulpvraag er niet tussen? Twijfel dan niet of je bij ons terecht kunt. Neem gerust contact op, leg de situatie uit en wij geven je advies.

Wat kunnen we voor jou en je kind betekenen?

Wij bieden kindertherapie (of jeugdtherapie) aan voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar. 

Ook kan je bij ons terecht voor ouderbegeleiding. 

mannetje met loep

Het afnemen van onderzoek

Om te bepalen welke begeleiding het meest geschikt is voor je kind kan je een aanvraag doen voor diagnostiek en onderzoek. 

Een kinderpsycholoog brengt tijdens een psychologisch onderzoek de ontwikkeling en het gedrag van jouw kind in kaart gebracht. Het onderzoek kan inzicht geven waar klachten vandaan komen en hoe je kind het beste geholpen kan worden.

Eventueel kan er ook een diagnose gesteld worden. Als dit helder is, kan de aanpak thuis en op school beter worden afgestemd op de behoefte van je kind.

Bij OZC Cascade verrichten we o.a. de volgende onderzoeken: 

Bekijk de pagina onderzoeken voor een compleet overzicht van de onderzoeken die we bij OZC Cascade kunnen afnemen. 

Behandeling en begeleiding

Ouder en kind aan tafel
Getekende blije familie

Ouderbegeleiding bij kinderpsychologie en jeugdpsychologie

Een kind dat niet lekker in zijn vel zit uit dit meestal niet in taal, maar door gedrag. Als ouder merk je dat je kind ineens anders reageert of gedraagt en dat het niet goed gaat met je kind. Je maakt je zorgen over hoe het nu verder moet. 

Je wilt je kind graag helpen, maar soms weet je niet goed hoe. Het is vervelend voor het kind zelf, maar het heeft ook invloed op de omgeving. Het gedrag van je kind kan invloed hebben op de rest van het gezin of op school.

Samenwerken met ouders tijdens de behandeling is erg belangrijk. Ouderbegeleiding heeft vaak een positief effect op de behandeling. De ouderbegeleiding bestaat onder andere uit het ontvangen van de juiste informatie en uitleg over een eventuele diagnose.

Hoe meer inzicht ouders krijgen hoe beter zij in staat zijn om de opvoeding af te stemmen op hun kind. Ook geven wij handvaten, zodat je thuis en in andere situaties weet hoe je kan reageren op je kind. Ook is er ruimte voor al je vragen. 

Iedere ouder wil tenslotte het beste voor zijn of haar kind! 

Advies aan school

De meeste tijd van de week brengt je kind door op school. Het kan zijn dat de problemen waar je kind tegenaan loopt niet alleen thuis spelen, maar ook op school spelen.

De expertise van OZC Cascade ligt zowel in het onderwijs als in de jeugdzorg. Daarom kunnen wij ook passend leer gerelateerd advies/begeleiding geven voor op school. Bijvoorbeeld wanneer je kind vastloopt op school door ADHD of autisme.

Een rugzak
Waarom kiezen voor OZC Cascade?

Onderzoek &
behandelingen

Bij ons kan je o.a. terecht voor onderzoek en begeleiding rondom ADHD, ADD, autisme, emotionele en/of gedragsproblemen.

Vergoeding mogelijk Regio IJsselland, Steenwijkerland, Epe, Hattem, Heerde

Vergoeding vanuit de Jeugdzorg. Overige gemeenten via PGB of aanvullende verzekering (indien mogelijk).

Korte
wachtlijst

Wij schakelen snel en streven ernaar om te werken met een korte wachtlijst.

Wij komen naar de
basisscholen toe

Je kind blijft in de vertrouwde omgeving. Dit voorkomt lange reistijden onder schooltijd.

Kinderpsychologie, kindertherapie of jeugdtherapie

Je wil je kind helpen? Maar je weet niet hoe óf bij wie?

Uit je omgeving krijg je (ongevraagde) adviezen, daar zit je niet altijd op te wachten. Wat bij het ene kind kan werken hoeft bij het andere kind niet effectief te zijn. Als ouder kan je je machteloos voelen, maar wanneer neem je de stap om extra hulp in te schakelen? Voor je kind kan dit spannend zijn.

Ook voor jou als ouder kan het een stap zijn en moet je soms een drempel over gaan  om hulp in te schakelen. Je vraagt je af wat je te wachten staat of waar je moet beginnen.  

Loopt je kind vast op sociaal emotioneel gebied, heeft je kind ontwikkelingsproblemen en/of gedragsproblemen, dan kan OZC Cascade hulp bieden vanuit de Basis GGZ of Specialistische GGZ. Als de situatie/hulpvraag van je kind onder de jeugdzorg valt, dan kan het onderzoek of de behandeling vergoed worden via de gemeente. 

Kinderpsychologie, kindertherapie of jeugdtherapie?

Een kinderpsycholoog of orthopedagoog onderzoekt en behandelt psychologische problemen bij kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

De behandeling die wordt gegeven noem je kindertherapie bij kinderen die op de basisschool zitten en jeugdtherapie bij kinderen van het voortgezet onderwijs. Kinderpsychologie is de overkoepelende term waar deze zorg onder valt.

Voor meer informatie of doorverwijzing kan je terecht bij de huisarts, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of de school van je kind. Ook kan je vrijblijvend en laagdrempelig met ons contact opnemen.

Wij helpen je graag, zodat jij een keuze kan maken wat het best bij jou en je kind past! 

ADHD of ADD?

Wanneer er een vermoeden is van ADHD of ADD, dan kan er bij OZC Cascade onderzoek afgenomen worden en begeleiding gegeven worden. ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorde. Dit betekent aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Als er geen sprake is van hyperactiviteit dan is het ADD.

Aan aantal kenmerken kunnen zijn: 

Meisje met de handen in het haar, overziet het niet

Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek en twee dagdelen onderzoek. Er wordt een diagnostiekverslag gemaakt, deze wordt besproken tijdens het adviesgesprek. Daarna kan er een behandeltraject gestart worden. De behandeling van ADHD of ADD bestaat uit meerdere onderdelen.

Bij de start van een behandeltraject wordt de hulpvraag in kaart gebracht, zodat er een plan op maat kan worden gemaakt. De thuisomgeving wordt betrokken bij de behandeling. Er is de mogelijkheid voor ouderbegeleiding. Ook kan de school van het kind bij het behandeltraject betrokken worden en schooladvies gegeven worden.

Je kind brengt veel tijd door op school, daar zullen ook de gevolgen van ADHD of ADD te merken zijn. Zo helpen we je kind omgaan met AD(H)D, zodat hij of zij er in het dagelijks leven zo goed mogelijk mee om kan gaan.  

Heeft jouw kind autisme?

Meestal merken ouders al op jonge leeftijd dat hun kind anders is. Wanneer het kind naar de basisschool gaat wordt vaak duidelijker dat een kind zich anders ontwikkeld dat leeftijdsgenoten. Bij autisme, ook wel ASS genoemd, is er sprake van een andere manier van denken. Het heeft invloed op de communicatie, het kunnen begrijpen wat een ander denkt en voelt en hoe situaties gaan of anders kunnen lopen.

Kenmerken die herkenbaar kunnen zijn:  

Autisme kan niet genezen worden, maar je kan er wel mee leren omgaan. Het vroegtijdig herkennen kan problemen voorkomen. Wanneer een kind begrijpt wat hij/zij heeft, het kan accepteren en leert omgaan met autisme, kan het kind zich verder ontwikkelen.

Heb je het vermoeden dat jouw kind autisme heeft? Dan kan er bij OZC Cascade onderzoek afgenomen worden en begeleiding gegeven worden. 

Het autismeonderzoek bestaat uit een intakegesprek en twee dagdelen onderzoek. Er wordt een diagnostiekverslag gemaakt, deze wordt besproken tijdens het adviesgesprek. Daarna kan er een behandeltraject gestart worden. De behandeling van autisme bestaat uit meerdere onderdelen.

Kindertherapie en jeugdtherapie, onze werkwijze

Ben jij op zoek naar kindertherapie of jeugdpsychologie? Wij bieden verschillende soorten onderzoeken en behandelingen voor kinderen. Bij de start van een behandeltraject wordt de hulpvraag in kaart gebracht, zodat er een plan op maat kan worden gemaakt. 

Op het moment dat de hulpvraag duidelijk is, gaan we op zoek naar een passende behandelmethode in de vorm van een onderzoek en/of behandelingen. De behandeldoelen worden vastgesteld in een zorgplan, deze wordt besproken en geëvalueerd.

Over het algemeen ziet het aanmeldproces er als volgt uit:

De thuisomgeving wordt betrokken bij de behandeling. Er is de mogelijkheid voor ouderbegeleiding. Ook kan de school van het kind bij het behandeltraject betrokken worden en schooladvies gegeven worden.

Wil je meer weten over de onderzoeken voor kindertherapie op maat? De verschillende soorten adviezen die wij kunnen geven. Of heb je nu al specifieke vragen, bel ons gerust.

Vergoeding kinderpsycholoog of orthopedagoog

Mijn kind gaat gebruik maken van kindertherapie en jeugdtherapie, maar is er recht op een vergoeding? Het hangt  van de gemeente af of je aanspraak kunt maken op vergoeding via de jeugdzorg. Deze afspraken verschillen per gemeenten/regio:

Wil je meer weten over de vergoeding van kinderpsychologie en jeugdpsychologie? Neem dan contact met ons op. Of meld je aan via het aanmeldformulier op onze website.

Zorgthema's voor kinderen en jeugd

OZC Cascade biedt naast kinderpsychologie en jeugdpsychologie hulp bij en aan:

meisje met loep

Veelgestelde vragen Kinderpsychologie en Jeugdpsychologie

Na de aanmelding en het screenen van het dossier streven wij ernaar om de intake binnen 4 tot 8 weken plaats te laten vinden. 

Psychologische zorg voor kind en jeugd wordt tot 18 jaar vergoed vanuit de Jeugdwet. Om hiervan gebruik te kunnen maken is er een verwijzing nodig, zodat er een indicatie bij de gemeente aangevraagd kan worden. Een verwijzing kan via CJG (Centrum Jeugd en Gezin) of via de huisarts.

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg vanuit de jeugdzorg behandelen wij kinderen van 6 t/m 17 jaar. 

Al onze psychologen of orthopedagogen zijn geregistreerd in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dit betekent dat zij bekwaam zijn om in de Jeugdzorg te werken. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het NVO. Onze orthopedagogen en psychologen volgen regelmatig scholing om kennis te vergroten en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. 

Onze blogs

Keurmerken & aangesloten partners

Zij gingen je voor

Ze zijn erg vriendelijk bij OZC Cascade. Mijn zoon voelde zich erg op zijn gemak.
Moeder van Rick
Kindertherapie
Prettige samenwerking met Cascade voor ouders en scholen. Snelle inzet van hulp en doorverwijzing, met altijd korte lijnen in de communicatie.
Marjan van den Beld
Intern begeleider, Engelenberg school
Netjes en snel geholpen door OZC Cascade.
Moeder (anoniem)
Jeugdtherapie

Wil je graag psychische hulp en ondersteuning voor jouw kind?

Maak gebruik van de kennis en ervaring van onze psychologen en orthopedagogen.