Maak jij je zorgen over de ontwikkeling van jouw kind?

Wij zijn gespecialiseerd in kinderpsychologie en jeugdpsychologie en geven ook ouders begeleiding rondom de problematiek van hun kind. 

Een meisje met ophalende schouders en vragend gezicht

Kinderpsychologie en jeugdpsychologie, wanneer neem je de stap?

Je kind loopt tegen dingen aan, zit niet lekker in zijn vel, heeft moeite in bepaalde situaties, maar kan niet altijd benoemen wat het is. Je wil als ouder graag helpen, maar wanneer kies je voor kinderpsychologie of jeugdpsychologie? Op school ligt er niet altijd de expertise of mogelijkheid om verder te onderzoeken wat er aan de hand is. In sommige gevallen moet je te lang op hulp wachten. 

Kinderpsychologie of jeugdpsychologie, wanneer één of meerdere punten herkenbaar zijn

Is voor jullie duidelijk dat de problemen dieper liggen en ben je hiervoor op zoek naar hulp en ondersteuning? Dan is kindertherapie en jeugdtherapie bij OZC Cascade de oplossing. De psychologen en orthopedagogen van Onderwijs Zorg Centrum Cascade kunnen je verder helpen door het afnemen van onderzoek of de verschillende behandelmogelijkheden. Dit kan vanuit onze behandellocaties in Emmeloord, Kampen en Zwolle

Met de juiste hulp en handvatten zorgen wij dat jij of jouw kind weer in zijn kracht komt te staan
wachtkamer met vader en kinderen

Kinderpsychologie en jeugdpsychologie
Alle zorg onder één dak

Soms is er niet één hulpvraag, maar speelt er meer. Bij OZC Cascade bieden we alle zorg onder één dak. Zo zijn wij er onder andere voor kinderen met:

 

Staat jouw hulpvraag er niet tussen? Twijfel dan niet of je bij ons terecht kunt. Neem gerust contact op, leg de situatie uit en wij geven je advies.

Waarom kiezen voor OZC Cascade?

Inzet van brede diagnostiek

Onderzoek wordt breed ingezet, van daaruit trechteren naar de oorzaak. Ook vanuit systemisch perspectief. Ieder kind is uniek!

Korte lijntjes

Wij hebben korte lijntjes met ouders en werken nauw samen met jeugdzorgconsulten, scholen en andere betrokken hulpverleners.

Vergoeding mogelijk

Vergoeding vanuit de Jeugdzorg mogelijk voor Regio IJsselland (o.a. Kampen, Zwolle, Steenwijkerland), Epe, Hattem, Heerde

Korte wachtlijst

Wij schakelen snel en streven ernaar om te werken met een korte wachtlijst.

Wat kunnen we voor jou en je kind betekenen?

Wij bieden kindertherapie (of jeugdtherapie) aan voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar. 

Ook kan je bij ons terecht voor ouderbegeleiding. 

mannetje met loep

Het afnemen van onderzoek

Om te bepalen welke behandeling het meest geschikt is voor je kind kan je een aanvraag doen voor diagnostiek. 

Onze psycholoog of orthopedagoog brengt tijdens een psychologisch onderzoek de ontwikkeling en het gedrag van jouw kind in kaart. Tijdens het onderzoek wordt er breed gekeken vanuit verschillende perspectieven. Ook het systemische aspect wordt hierin meegenomen. Door breed te kijken krijgen we een zo goed mogelijk beeld van jouw kind. Vanuit daar wordt er getrechterd om uiteindelijk inzicht te krijgen in de oorzaak van de klachten, zodat er daarna gericht aan de slag gegaan kan worden. 

Eventueel kan er ook een diagnose gesteld worden. Als dit helder is, kan de aanpak thuis en op school beter worden afgestemd op de behoefte van je kind.

Hoe ziet een onderzoek eruit?
De eerste afspraak is het intakegesprek. De hulpvraag wordt in kaart gebracht en er worden vragen gesteld over de ontwikkeling van uw kind. Deze afspraak duurt ongeveer 1 uur. Daarna wordt er een plan op maat gemaakt met welke diagnostiek er ingezet zal gaan worden. Het onderzoek bestaat meestal uit 2 dagdelen. Een afspraak duurt gemiddeld 2 tot 3 uur. Het kan zijn dat er aanvullende afspraken nodig zijn, bijvoorbeeld een observatie op school, een afspraak met de leerkracht of een andere betrokken hulpverlener. Om een zo goed mogelijk beeld van het kind te krijgen wordt ook gevraagd om vragenlijsten in te vullen. Alle verzamelde informatie wordt uitgewerkt in een verslag en zal ook met ouders worden gedeeld. Na het afronden van het diagnostiektraject zal het adviesgesprek plaatsvinden. Hierin worden de uitkomsten van het onderzoek, adviezen en het eventuele vervolgtraject besproken. Tijdens de gesprekken mag (indien gewenst) de jeugdconsulent of een andere betrokken hulpverlener aanwezig zijn. 

Bekijk de pagina onderzoeken voor een compleet overzicht van de onderzoeken die we bij OZC Cascade kunnen afnemen. 

Behandeling en begeleiding

Wanneer er voorafgaand aan een behandeltraject geen diagnostiek is verricht wordt er gestart met een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Daarna wordt er een behandelplan op maat opgesteld, waarin doelen opgesteld worden waarmee we samen aan de slag gaan. De voortgang van deze doelen worden ook tussentijds geëvalueerd. Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek. Indien gewenst kan er samengewerkt worden met andere betrokken hulpverleners of school. Dit gaat altijd in overleg met ouders en kind.

Er zijn verschillende begeleiding-, behandeltrajecten die wij aanbieden. 

Ouder en kind aan tafel
Getekende blije familie

Ouderbegeleiding bij kinderpsychologie en jeugdpsychologie

Een kind dat niet lekker in zijn vel zit uit dit meestal niet in taal, maar door gedrag. Als ouder merk je dat je kind ineens anders reageert of gedraagt en dat het niet goed gaat met je kind. Je maakt je zorgen over hoe het nu verder moet. Je wilt je kind graag helpen, maar soms weet je niet goed hoe. Het is vervelend voor het kind zelf, maar het heeft ook invloed op de omgeving. Het gedrag van je kind kan invloed hebben op de rest van het gezin of op school.

Bij OZC Cascade kan je als ouders ook begeleiding krijgen. Hoeveel afspraken hiervoor nodig zijn hangt af van de hulpvraag, dit zal vooraf afgestemd worden met de behandelaar. De afspraken vinden wekelijks of om de week plaats en kunnen (afhankelijk van de situatie) eventueel ook online plaatsvinden, zodat dit mogelijk beter te combineren is met je werk.

Samenwerken met ouders tijdens de behandeling is erg belangrijk. Ouderbegeleiding heeft vaak een positief effect op de behandeling. De ouderbegeleiding bestaat onder andere uit het ontvangen van de juiste informatie en uitleg over een eventuele diagnose.

Hoe meer inzicht ouders krijgen hoe beter zij in staat zijn om de opvoeding af te stemmen op hun kind. Ook geven wij handvatten, zodat je thuis en in andere situaties weet hoe je kan reageren op je kind. Ook is er ruimte voor al je vragen. 

Iedere ouder wil tenslotte het beste voor zijn of haar kind! 

Advies aan school

De meeste tijd van de week brengt je kind door op school. Het kan zijn dat de problemen waar je kind tegenaan loopt niet alleen thuis spelen, maar ook op school.

De expertise van OZC Cascade ligt zowel in het onderwijs als in de jeugdzorg. Daarom kunnen wij ook passend leer gerelateerd advies/begeleiding geven voor op school. Bijvoorbeeld wanneer je kind vastloopt op school door emotionele problemen, gedragsproblemen, ADHD of autisme. We horen vaak terug dat dit één van de redenen is waarom ouders voor ons kiezen. 

Praktijkvoorbeeld
Vanuit school zijn de leerkracht en intern begeleider meewerkend en hebben al van alles geprobeerd en ingezet. Desondanks verbeteren de problemen of het gedrag van je kind niet. De leerkracht zou wel meer aandacht aan je kind willen geven, maar er zijn nog 25 andere kinderen in de klas die ook aandacht nodig hebben. Ondertussen verergeren de klachten van jouw kind. Er spelen leerproblemen, gedragsproblemen en aansluiting vinden bij andere kinderen in de klas gaat steeds lastiger. Je kind beland in een vicieuze cirkel. Als ouder maak je je zorgen hoe dit gaat als je kind ouder wordt en overgaat naar de volgende klas. Tijd om in te grijpen en hulp in te schakelen.

Zomaar een voorbeeld die wij vaker horen. Bij OZC Cascade kunnen we gerichte adviezen geven voor jouw kind die op school toegepast kunnen worden. Contactmomenten, gesprekken en overleg met de leerkracht/intern begeleider of een observatie in de klas behoren tot de mogelijkheden. Dit wordt uiteraard alleen gedaan met toestemming van ouders. 

Een rugzak

Aanmelden Kindertherapie en jeugdtherapie? Onze werkwijze...

Ben je op zoek naar kindertherapie of jeugdtherapie voor jouw kind? Wij bieden verschillende soorten onderzoeken en behandeltrajecten.

Over het algemeen ziet het aanmeldproces er als volgt uit:

Tijdens het diagnostiek en/of behandeltraject zijn er korte lijntjes met ouders, jeugdconsulenten en andere betrokken hulpverleners.
Wil je meer weten over de onderzoeken voor kindertherapie op maat? De verschillende soorten adviezen die wij kunnen geven of heb je nu al specifieke vragen? Dan kan je de situatie van jouw kind bij ons voorleggen en denken we graag (vrijblijvend) met je mee.
Voor de actuele wachttijd klik hier

Kinderpsychologie, kindertherapie of jeugdtherapie

Je wil je kind helpen? Maar je weet niet hoe óf bij wie?

Uit je omgeving krijg je (ongevraagde) adviezen, daar zit je niet altijd op te wachten. Wat bij het ene kind kan werken hoeft bij het andere kind niet effectief te zijn. Als ouder kan je je machteloos voelen, maar wanneer neem je de stap om extra hulp in te schakelen? Voor je kind kan dit spannend zijn.

Ook voor jou als ouder kan het een stap zijn en moet je soms een drempel over gaan  om hulp in te schakelen. Je vraagt je af wat je te wachten staat of waar je moet beginnen.  

Loopt je kind vast op sociaal emotioneel gebied, heeft je kind ontwikkelingsproblemen en/of gedragsproblemen, dan kan OZC Cascade hulp bieden vanuit de Jeugdzorg. Als de situatie/hulpvraag van je kind onder de jeugdzorg valt, dan kan het onderzoek of de behandeling vergoed worden via de gemeente. 

Kinderpsychologie, kindertherapie of jeugdtherapie?

Een kinderpsycholoog of orthopedagoog onderzoekt en behandelt psychologische problemen bij kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

De behandeling die wordt gegeven noem je kindertherapie bij kinderen die op de basisschool zitten en jeugdtherapie bij kinderen van het voortgezet onderwijs. Kinderpsychologie is de overkoepelende term waar deze zorg onder valt.

Voor meer informatie of doorverwijzing kan je terecht bij de gemeente, huisarts of Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Ook kan je vrijblijvend en laagdrempelig met ons contact opnemen.

Wij helpen je graag, zodat jij een keuze kan maken wat het best bij jou en je kind past! 

ADHD of ADD?

Wanneer er een vermoeden is van ADHD of ADD, dan kan er bij OZC Cascade onderzoek afgenomen worden en begeleiding gegeven worden. ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorde. Dit betekent aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Als er geen sprake is van hyperactiviteit dan is het ADD.

Aan aantal kenmerken kunnen zijn: 

Meisje met de handen in het haar, overziet het niet

Je kind brengt veel tijd door op school, daar zullen ook de gevolgen van ADHD of ADD te merken zijn. Zo helpen we je kind omgaan met AD(H)D, zodat hij of zij er in het dagelijks leven zo goed mogelijk mee om kan gaan. Dit wordt ook wel psycho-educatie genoemd. Ook kunnen we handvatten geven die toegepast kunnen worden op school, zodat je kind zich beter kan concentreren. Hoe het onderzoek precies in zijn werk gaat kan je hierboven lezen onder het kopje ‘het afnemen van onderzoek’. 

Ook hebben we verschillende blogs geschreven, waarin je relevante informatie kunt vinden. Lees hier verder op de blogpagina  ‘Gedragskenmerken van kinderen met ADHD’ of ‘Heeft je kind moeite om aandacht erbij te houden?’

Heeft jouw kind autisme?

Meestal merken ouders al op jonge leeftijd dat hun kind anders is. Wanneer het kind naar de basisschool gaat wordt vaak duidelijker dat een kind zich anders ontwikkeld dat leeftijdsgenoten. Bij autisme, ook wel ASS genoemd, is er sprake van een andere manier van denken. Het heeft invloed op de communicatie, het kunnen begrijpen wat een ander denkt en voelt en hoe situaties gaan of anders kunnen lopen.

Kenmerken die herkenbaar kunnen zijn:  

Autisme kan niet genezen worden, maar je kan er wel mee leren omgaan. Het vroegtijdig herkennen kan problemen voorkomen. Wanneer een kind begrijpt wat hij/zij heeft, het kan accepteren en leert omgaan met autisme, kan het kind zich verder ontwikkelen.

Heb je het vermoeden dat jouw kind autisme heeft? Dan kan er bij OZC Cascade onderzoek afgenomen worden en behandeling gegeven worden. Ook kunnen wij gericht advies geven aan school hoe ze het beste met jouw kind om kunnen gaan in de klas. 

Vergoeding kinderpsycholoog of orthopedagoog

Mijn kind gaat gebruik maken van kindertherapie of jeugdtherapie, maar is er recht op een vergoeding?
Het hangt van de gemeente af waar je woont of je bij OZC Cascade aanspraak kunt maken op vergoeding vanuit de jeugdzorg, omdat deze afspraken verschillen per gemeenten/regio. 

Wil je meer weten over de vergoeding van kinderpsychologie en jeugdpsychologie? Neem dan contact met ons op. Of meld je aan via het aanmeldformulier op onze website.

Zorgthema's voor kinderen en jeugd

OZC Cascade biedt naast kinderpsychologie en jeugdpsychologie hulp bij en aan:

meisje met loep

Veelgestelde vragen Kinderpsychologie en Jeugdpsychologie

OZC Cascade streeft ernaar om te werken met een korte wachtlijst. Klik hier voor de actuele wachttijd. 

Psychologische zorg voor kind en jeugd wordt tot 18 jaar vergoed vanuit de Jeugdzorg. Om hiervan gebruik te kunnen maken is er een verwijzing nodig, zodat er een indicatie bij de gemeente aangevraagd kan worden. Een verwijzing kan via de gemeente (sociaal wijkteam/jeugdconsulent), CJG (Centrum Jeugd en Gezin) of via de huisarts.

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg vanuit de jeugdzorg behandelen wij kinderen van 6 t/m 17 jaar. 

Al onze psychologen of orthopedagogen zijn geregistreerd in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dit betekent dat zij bekwaam zijn om in de Jeugdzorg te werken. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het NVO. Onze orthopedagogen en psychologen volgen regelmatig scholing om kennis te vergroten en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. 

Onze blogs

Keurmerken & aangesloten partners

Zij gingen je voor

Ze zijn erg vriendelijk bij OZC Cascade. Mijn zoon voelde zich erg op zijn gemak.
Moeder van Rick
Kindertherapie
Prettige samenwerking met Cascade voor ouders en scholen. Snelle inzet van hulp en doorverwijzing, met altijd korte lijnen in de communicatie.
Marjan van den Beld
Intern begeleider, Engelenberg school
Netjes en snel geholpen door OZC Cascade.
Moeder (anoniem)
Jeugdtherapie

Wil je graag psychische hulp en ondersteuning voor jouw kind?

Maak gebruik van de kennis en ervaring van onze psychologen en orthopedagogen.