Heeft jouw kind dyslexie?

Door middel van dyslexiebehandelingen helpen wij kinderen met dyslexie meer zelfvertrouwen te krijgen in lezen en schrijven!

dyslexie kinderen

Dyslexiezorg vanuit de jeugdzorg

Wanneer komt je kind met dyslexie in aanmerking voor een dyslexieonderzoek via de jeugdzorg? Je ziet jouw kind stoeien met letters en woorden. Hij/zij heeft duidelijk moeite met lezen en schrijven. Maar wanneer kun je spreken over dyslexie bij kinderen? En wanneer komt je kind in aanmerking voor een dyslexieonderzoek via de jeugdzorg?

Jouw kind kan bij ons een dyslexieonderzoek krijgen, als:

Waarom OZC Cascade

Dyslexieonderzoek

Wij nemen een dyslexieonderzoek af en stellen een zorgplan op, zodat we weten hoe we je kind kunnen helpen.

Persoonlijke begeleiding

Begeleiding door één van onze orthopedagogen of psychologen

Komen naar scholen toe

Je kind blijft in de vertrouwde omgeving. Dit voorkomt lange reistijden onder schooltijd.

Tevredenheidscijfer 9+

Onze diensten worden als zeer positief ervaren door cliënten, ouders en scholen. Wij hebben korte lijntjes met de scholen. 

Hoe nemen wij een dyslexieonderzoek af bij kinderen?

 • We starten met een intakegesprek, waarvoor minimaal één van de ouders wordt uitgenodigd.
 • Het onderzoek bestaat meestal uit 2 dagdelen van ongeveer 2.5 tot 3 uur.
 • Een intelligentieonderzoek maakt onderdeel uit van het dyslexieonderzoek. Indien er een geldig intelligentieonderzoek aanwezig is (niet ouder dan 2 jaar), dan nemen wij deze niet nogmaals af. In dat geval vervalt er een dagdeel.
 • Wij stellen eventueel een diagnose. 
 • Er wordt een diagnostiek verslag geschreven met daarin de bevindingen en adviezen. 
 • Na ongeveer 3 weken spreken we het verslag door met de ouders en eventueel het kind. Ook kunnen wij adviezen geven aan de school. 
 • Indien er sprake is van dyslexie krijgt het kind een dyslexieverklaring.
 • Als er sprake is van Ernstige Dyslexie dan kan het kind direct starten met dyslexiebehandelingen. Deze worden vergoed vanuit de jeugdzorg.
OZC Cascade heeft al meer dan 13 jaar ervaring met dyslexiezorg
Kelly neemt onderzoek af

Dyslexiebehandelingen Ernstige Dyslexie bij kinderen

Gaat jouw kind dyslexiebehandelingen Ernstige Dyslexie volgen, dan wordt er een individueel zorgplan opgesteld. Hierin komen de behandeldoelen te staan, waaraan gewerkt wordt tijdens de dyslexiebehandelingen. Ook bijbehorende klachten zoals; angst, zelfbeeld, motivatie en gedrag worden er in meegenomen. Mogelijke co-morbide problemen en eventuele samenwerking met een derde partij worden vastgelegd, zodat er gewerkt wordt vanuit één regie en één zorgplan.

Algemene informatie dyslexiebehandelingen:

Dyslexiebehandelingen kinderen particulier

Is er een dyslexieonderzoek afgenomen, dan kan het zijn dat je niet voldoende scoort om de dyslexiebehandelingen vergoed te krijgen.
Dan val je terug op particuliere dyslexiebehandelingen. Dat geldt wanneer:

 • Blijkt na het dyslexieonderzoek dat je kind wel dyslexie heeft, maar niet ernstig genoeg om in aanmerking te komen voor dyslexiebehandelingen via de jeugdzorg.
 • Je als ouder zelf een particulier onderzoek hebt aangevraagd en je vervolgens graag dyslexiebehandelingen wilt voor je kind

Particuliere dyslexiebehandelingen hebben hetzelfde behandeltraject als bij de kinderen met Ernstige Dyslexie, die via de jeugdzorg behandeld worden. Ouders kunnen zelf beslissen of de school bij de behandeling betrokken wordt.

Wil je jouw kind particulier aanmelden?

Dyslexiescreeningstest (DST) bij kinderen

Wanneer je kind (nog) niet in aanmerking komt voor een dyslexieonderzoek, maar je toch vermoed dat dyslexie de oorzaak is van de lees- en/of spellingsproblemen, dan kan er eventueel een dyslexiescreeningstest (DST) afgenomen worden. Tijdens dit kortdurende onderzoek van ongeveer een uur kan bepaald worden hoe groot het risico is dat je kind dyslectisch is.
Dit onderzoek wordt niet vergoed vanuit de jeugdzorg.

meisje 2 met loep

Dyslexieonderzoek kinderen particulier

Komt je kind (net) niet in aanmerking komt voor een onderzoek via de jeugdzorg, maar je wilt toch duidelijkheid hebben over de leerproblemen van je kind? Dan kan er een dyslexieonderzoek particulier afgenomen worden.

Dit is mogelijk in de volgende situatie:

 • Het kind haalt op 3 opeenvolgende meetmomenten op een toets van het lezen van losse woorden(zoals de DMT) een D-score.
 • De school kan aantonen dat door middel van
  handelings- en/of groepsplannen het kind gedurende minimaal een half jaar extra begeleiding heeft ontvangen op zorgniveau 3, maar dat er onvoldoende tot geen verbetering heeft plaatsgevonden.

Vergoeding en tarieven

Bij een vermoeden van Ernstige Dyslexie (ED) kan er in samenwerking met de basisschool een dyslexieonderzoek aangevraagd worden. Wij mogen een dyslexieonderzoek afnemen en dyslexiebehandelingen geven vanuit de jeugdzorg. Indien de kinderen woonachtig zijn in gemeenten waar wij contracten mee hebben afgesloten.

Wij hebben contracten met de volgende gemeenten/regio’s:

 • Gemeente Noordoostpolder
 • Gemeente Urk
 • Provincie Friesland
 • Regio IJsselland (waaronder Steenwijkerland, Zwolle en Kampen)
 • Regio Midden Oost Veluwe (Epe, Hattem en Heerde)

Voor een particulier traject kijk dan op onze tarievenpagina of neem contact met ons op voor meer informatie. Woon je buiten bovengenoemd gebied, maar wil je toch weten of wij iets voor je kunnen betekenen? Informeer dan naar de mogelijkheden. Afstand hoeft geen belemmerende factor te zijn. Ben je benieuwd naar de actuele wachttijd? Klik dan hier

Merith boekenkast

Blogitems

Onze keurmerken

Zij gingen je voor

We zijn zeer tevreden over het verloop van het dyslexieonderzoek. Voor het maken van een afspraak wordt echt meegedacht, zodat alles soepel verloopt. De onderzoeker was rustig en stelde onze dochter op haar gemak. Tijdens de nabespreking is alles duidelijk uitgelegd.
Fam. Blaauw
Dyslexieonderzoek
Ik ben als volwassene met dyslexiebegeleiding begonnen. Je krijgt goede hulp. Ik ben er tot nu toe erg tevreden over. Het is een aanrader om hulp te vragen als je met dyslexie te maken hebt en als je hiermee vastloopt op je werk.
Niels Dubbeldam
Dyslexiebehandelingen
Goede begeleiding, zelfs in corona-tijd. Een hele mooie vooruitgang geboekt. Hartelijk bedankt voor alles Kelly.
Marcel Altena
Dyslexiebehandelingen
Zou je graag meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op