Volwassenen lezen en schrijven

De begeleiding en training van laaggeletterde (jong)volwassenen

Heeft u altijd al beter willen leren lezen of schrijven? Dan is deze training misschien wel iets voor u.

De begeleiding van deze (jong)volwassen zal gaan d.m.v. een op maat gemaakt plan.

 • Vooraf wordt er een kort onderzoek afgenomen om vast te leggen waar de problemen liggen en waar we aan moeten werken.
 • Iedere week wordt er 45 minuten gewerkt aan de lees- en spellingsproblemen.
 • Psycho-educatie: Er wordt aandacht gegeven aan de psychologische bijeffecten zoals: faalangst, en verminderd zelfvertrouwen.
 • Het trainen van de hersenen, het bieden van alternatieve leer-, lees- en schrijfstrategieën en het verleggen van de focus naar de eigen talenten.
 • Na het volgen van deze training kan (jong) volwassene weer geloven in zichzelf en zich beter op de werkvloer redden.

Wilt u uzelf aanmelden?

Procedure van OZC Cascade

 • Aanmelding
 • Intakegesprek:
  Om te onderzoeken welke invloed dyslexie of de laaggeletterdheid heeft op de huidige werksituatie
 • Kort onderzoek naar de mate van achterstand.
  Om na te gaan waar de problemen liggen en waar we aan moeten werken wordt er een kort onderzoek gedaan om het leesniveau te bepalen en de spellingsproblemen.
 • N.a.v. dit onderzoek wordt een begeleidingsplan opgesteld. De duur van dit onderzoek is ongeveer twee uur

Tarief

De kosten van de begeleiding en training zijn € 200,00

en de kosten voor de afname van het MILS onderzoek