Gedragskenmerken van kinderen met ADHD

Waaraan kan ik herkennen of mijn kind ADHD heeft?

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, een neurobiologische stoornis die vaak wordt gediagnosticeerd bij kinderen en volwassenen. Kinderen met ADHD hebben vaak problemen met het reguleren van hun aandacht en impulsiviteit, wat kan leiden tot problemen op school en in sociale situaties. Hieronder staan vijf veel voorkomende gedragskenmerken.

1. Moeite om zich te concentreren

Kinderen met ADHD hebben vaak moeite om zich te concentreren, vooral als ze zich niet interesseren voor de taak die ze moeten uitvoeren. Ze kunnen kort de aandacht erbij houden, dromerig zijn of snel afgeleid zijn door omgevingsprikkels, zoals geluiden, bewegingen of gesprekken. Dit kan leiden tot slechte schoolprestaties en problemen met het afronden van taken.

2. Impulsiviteit

Een ander kenmerk van ADHD bij kinderen is impulsiviteit. Kinderen kunnen moeite hebben om te wachten op hun beurt, kunnen antwoorden voordat de vraag is afgemaakt en vinden het soms lastig om hun emoties te controleren. Kinderen kunnen soms te snel beslissen en hebben dan niet altijd nagedacht over wat de beste oplossing kan zijn, dit kan soms nonchalant overkomen. Sociale problemen en gedragsproblemen op school kunnen hiervan een gevolg zijn. Andere kinderen of volwassenen kunnen gekwetst worden of boos worden op het kind, omdat er geen rekening wordt gehouden met anderen.

3. Hyperactiviteit

Hyperactiviteit is ook een veel voorkomend symptoom. Kinderen met ADHD hebben vaak moeite om stil te zitten. Je kan zien dat kinderen gaan wiebelen, friemelen, veel bewegen met de voeten, tokkelen met de vingers, bewegen met de stoel en heel veel praten. Ze kunnen dingen zeggen zonder eerst even rustig na te denken. Ook kunnen kinderen moeite hebben met het bijhouden van de sociale normen van hun omgeving.

4. Onvermogen om taken te organiseren

Een ander kenmerk van ADHD bij kinderen is moeite hebben met het organiseren van taken. Ze kunnen moeite hebben met het plannen van hun dagelijkse activiteiten en kunnen vaak dingen vergeten. Dit kan leiden tot problemen op school en thuis, zoals plannen van huiswerk of het vergeten van belangrijke afspraken.

5. Moeite met het volgen van instructies

Kinderen met ADHD kunnen moeite hebben met het begrijpen en opvolgen van instructies. Ze kunnen moeite hebben met het onthouden van meerdere stappen en kunnen vaak de belangrijke details missen. Dit kan zorgen voor uitdagingen op school en in sociale situaties, waar het volgen van instructies belangrijk is.

Eigenschappen die zich onderscheiden

Naast bovenstaande gedragskenmerken kan je kind eigenschappen hebben waarin je kind zich positief kan onderscheiden van andere kinderen. Kinderen met ADHD kunnen heel creatief zijn en boordevol ideeën zitten. Onstuitbare energie en enthousiasme zijn kenmerken waar je kind in kan uitblinken. Op deze kwaliteiten kan het kind trots zijn op zichzelf en natuurlijk de ouders!

Zijn er één of meerdere gedragskenmerken herkenbaar voor jouw kind?

Als ouder is het belangrijk om alert te zijn op de symptomen, wanneer deze problemen veroorzaken op school, thuis of in sociale situaties. Wanneer er één of meerdere punten herkenbaar zijn voor jouw kind, dan kan het tijd zijn om hulp te zoeken.

  • Wanneer de symptomen van ADHD ernstig zijn en het dagelijks functioneren van je kind belemmeren. Bijvoorbeeld bij problemen met schoolprestaties, het onderhouden van vriendschappen of het uitvoeren van dagelijkse taken.
  • Als de symptomen van ADHD niet verbeteren met eenvoudige gedragsaanpassingen, zoals het veranderen van de omgeving van je kind of het veranderen van de dagelijkse routine.
  • Je kind heeft te maken met bijkomende problemen, zoals angst, depressie, leerproblemen of gedragsproblemen.
  • De symptomen van ADHD hebben een negatieve invloed op de gezinsdynamiek of op de relatie tussen ouder en kind.

Heb je het vermoeden dat je kind ADHD heeft? Of maak je je zorgen over de symptomen van ADHD? Dan is het belangrijk om hulp te zoeken bij een professional, bijvoorbeeld bij een orthopedagoog of kinderpsycholoog. Er kan een plan op maat gemaakt worden, zodat symptomen verminderen en de vaardigheden verbeteren die nodig zijn op school, thuis en in sociale situaties. De behandeling van ADHD omvat meestal een combinatie van begeleiding aan het kind en ondersteuning voor ouders en leerkrachten. In sommige gevallen kan medicatie nodig zijn.

‘Als ouder wil je graag het gevoel hebben dat je kind de juiste ondersteuning krijgt die het nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.’

Interessante blogs

Bekijk een ander blogitem