Dyscalculiebehandelingen scholieren en studenten

Heb je dyscalculie? Loop je vast met rekenen op school? Heb je even extra hulp nodig op een bepaald gebied van wiskunde?

Wij geven individuele dyscalculiebehandelingen en rekenbegeleiding en wiskundelessen voor leerlingen van het V.O., MBO en andere vervolgopleidingen. Wekelijks komen scholieren en studenten van Emmeloord, uit de dorpen in de Noordoostpolder, maar ook vanuit Dronten, Lemmer, Blokzijl enz. naar de praktijk voor begeleiding.
De rekentoets zal vanaf 2019 weer meetellen voor het behalen van het diploma. Het is een verplicht onderdeel voor leerlingen op het V.O en MBO.

Voor veel leerlingen met dyscalculie en rekenproblemen wordt dit een groot probleem. Daarom is het noodzakelijk om tijdig hulp in te zetten.

Naast alle rekenproblemen kan een leerling ook erg faalangstig worden omdat de rekenresultaten vaak zo onvoorspelbaar zijn. Dit kan leiden tot onzekerheid en rekenangst.

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden?

Individuele Rekenbegeleiding voor scholieren en studenten

De begeleiding wordt geheel aangepast aan de rekenproblemen van de scholier of student. De leerling start met een rekenonderzoek.

N.a.v. het onderzoek wordt er een handelingsplan opgesteld in samenwerking met de school.

Na iedere 3 maanden wordt er weer getoetst en is er een evaluatiegesprek. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de problemen die de leerling heeft, maar ook hoe snel het leert.

Met de gemaakte handelingsplannen en een verklaring van onze praktijk kan de leerling in het V.O. en het M.B.O. aanspraak maken op de Aangepaste Rekentoets.

Leerlingen Voorgezet Onderwijs rekenen/ wiskunde

De individuele begeleiding voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs is afhankelijk van de hulpvraag.

Eventueel kan er toegewerkt worden tot het behalen van referentieniveau 3F.

Door de regering zijn de volgende referentieniveaus toegewezen, welke behaald moeten worden in de verschillende onderwijssectoren: 1F en 1S: primair en speciaal onderwijs 2F: mbo 1, 2, 3, vmbo 3F: mbo 4, havo, vwo

Tarief

Bij Individuele training wordt het uurtarief berekend

Bij voldoende aanmeldingen kunnen we ook trainingen geven aan een groepje leerlingen. Het tarief wordt dan aangepast.