Dyslexiebehandelingen groep 4 t/m 8

Indien na het afnemen van een dyslexieonderzoek blijkt dat uw kind dyslexie heeft, kunt u bij ons terecht voor (vergoede)dyslexiebehandelingen. Dit geldt zowel voor de ernstige, enkelvoudige dyslexie die de gemeente vergoed, als voor dyslexie die buiten de vergoede zorg valt.

Dyslexie is een complexe leerstoornis waarvoor bij OZC Cascade een specialistisch behandeling wordt gegeven in multidisciplinair verband. De dyslexiebehandeling die geboden wordt door de OZC Cascade blijkt zeer effectief. De technische leesprestaties op woord- en tekstniveau als de spellingprestaties significant te zijn verbeterd ten opzichte van het niveau van spellen dat kinderen bij de start van het behandeltraject hadden.

Meer informatie over Dyslexie groep 2 en 3 vind u hier

Wilt u uzelf of uw kind aanmelden?

Wat houdt een dyslexiebehandeling in?

  • De individuele dyslexiebehandelingen vinden wekelijks plaats en duren 45 minuten.
  • Ouders begeleiden daarnaast hun kind een aantal keer per week bij de huiswerkoefeningen en leesopdrachten die wekelijks door de dyslexiebehandelaar worden meegegeven.
  • Op vaste momenten tijdens de behandeling wordt de voortgang van het kind op het gebied van lezen en spellen bepaald en worden er evaluatiegesprekken gevoerd met ouders en school.

Wij hebben het keurmerk Nederlandse Kwaliteitsinstituut Dyslexie en contracten met diverse gemeenten.

Wilt u uzelf of uw kind aanmelden?

OZC Cascade heeft contracten afgesloten met verschillende gemeenten zoals: Noordoostpolder, Urk, De Fryske Marren, Weststellingwerf, IJsselland: waaronder o.a. Steenwijkerland en Kampen.

Indien u onder deze regio’s valt, kunnen wij aan u vergoede zorg leveren.
Alleen het onderzoek en de behandelingen, die onder ernstig enkelvoudig dyslexie vallen worden vergoed.