Dyslexie en werk, volwassenen en dyslexie

Dyslexie is meer dan moeite hebben met lezen en schrijven! Vaak hebben volwassenen met dyslexie een lange en zware weg afgelegd om te komen waar ze nu zijn.

Veel volwassenen hebben nooit gedacht aan het feit dat ze wel eens dyslectisch kunnen zijn, tot het moment dat iemand in hun omgeving het opperde. Of hun kind wordt getest en blijkt dyslectisch te zijn en ze herkennen ineens van alles bij hun zelf. De moeite bijvoorbeeld die het altijd kostte op school en op het werk.

Dyslexie en werk

Eigenlijk wist je wel dat er iets aan de hand was. Maar waarschijnlijk vond je dat je gewoon wat harder moest werken. Ook al weet je dat je je hele leven hard hebt gewerkt en dat je vaak moe bent en geen energie overhebt voor de leuke dingen in het leven.

Dat je eigenlijk graag die ene opleiding doet maar dat het je te veel energie kost. Dat jíj die promotie verdiende die naar een ander ging.

Het kan allemaal duiden op dyslexie. Soms komt het zover dat op het werk twijfels zijn over het functioneren en dat er zelfs ontslagen vallen.

Volwassenen en dyslexie

Ook in je privéleven loop je regelmatig tegen situaties aan waarbij je geacht wordt iets snel te kunnen lezen of op schrijven. Via uitvluchten weet je dan meestal wel tijd te winnen om hier rustig voor te gaan zitten, om mensen het maar niet te laten merken dat je er moeite mee hebt.

Dyslexie is:

 • Moeite hebben met lezen en schrijven
 • Moeite hebben om de kern van het verhaal, betoog of idee weer te geven op papier of mondeling
 • Moeite hebben om in een vergadering op de juiste tijd het antwoord te geven dat in er in je hoofd perfect uitziet
 • Moeite hebben met het ordenen van tekst, de gedachten, de dag, de agenda
 • Het ervaren van een niet te sturen ritme van goede en slechte dagen
 • Onder haar/zijn niveau werken
 • Oplossingen weten maar deze niet goed kunnen verwoorden, waardoor je voor je gevoel  ‘dommer’ overkomt dan je in werkelijkheid bent.
 • Oplossingen zien die de baas niet bedenkt en daardoor weer in een conflict terechtkomen
 • Faalangstig zijn of paniek ervaren bij het maken van toetsen
 • Ervaren dat iets er wel in zit, maar er niet uit komt
 • Niet weten wat de specifieke kwaliteiten zijn omdat zij zich altijd hebben gericht op wat een ander wél kan (goed lezen en schrijven) en zij niet

Wilt u uzelf aanmelden?

Training Volwassen en Dyslexie

Maar… dyslexie is óók: goed zijn in het aandragen van oplossingen en het improviseren. Om zich te helpen bij het bewust worden van de kwaliteiten als dyslecticus én beter te kunnen functioneren met je dyslexie, heeft OZC Cascade een begeleidingstraject opgezet

Tijdens de training gaan we uit van 4 aspecten

 • De fysieke realiteit van dyslexie: wat is het en hoe werkt het?
 • De psychologische bijeffecten van dyslexie: overlevingsstrategieën, faalangst, en verminderd zelfvertrouwen.
 • Het trainen van de hersenen, het bieden van alternatieve leer-, lees- en schrijfstrategieën en het verleggen van de focus naar de talenten.
 • Het geven van lees en spellingonderwijs.

De combinatie van deze 4 aspecten in een coach- of trainingstraject maakt dat volwassenen met dyslexie binnen een half jaar (grotendeels) van hun faalangst af zijn en weer aan het lezen en schrijven gaan. Ze organiseren hun werk beter en geven aan meer rust en zelfvertrouwen te ervaren. Om vooruitgang te zien op het gebied van lezen en spellen is meestal meer tijd nodig,

Werkwijze:

Zelfstandig en met individuele begeleiding, op eigen niveau en op basis van uw eigen leerwensen.

Duur:

De duur van de begeleiding kan variëren van een half jaar tot een anderhalf jaar. Dit is afhankelijk van de aard van de hulpvraag.

Dyslexieonderzoek:

Voor dyslexieonderzoeken voor volwassenen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk

Tarief

De kosten zijn afhankelijk van de duur van de begeleiding