Werkgeheugentraining: Jungle Memory

Herkent u dit bij uw kind?

 • Kan instructies moeilijk opvolgen
 • Is er met z’n gedachten niet bij
 • Het gaat het ene oor in en het andere uit
 • Zit veel te dromen
 • Let vaak niet op
 • Is snel afgeleid
 • Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar
 • Haakt vaak af tijdens een taak
 • Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook alweer doen?’

Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in veel gevallen gerelateerd zijn aan problemen met het werkgeheugen. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden (on-line) en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces.


Wilt u uw kind aanmelden?

Werkgeheugentest afnemen

De orthopedagogen van OZC Cascade kunnen een werkgeheugentest afnemen bij uw kind (duur ong. 50-60 minuten). Indien blijkt dat er sprake is van een werkgeheugenproblematiek dan is daar zeker wat aan te doen. Jungle Memory Werkgeheugentrainingsprogramma is een computerprogramma voor kinderen van 7 t/m 16 jaar, die via internet de verrichtingen van het kind kan volgen en dit wekelijks met kind/student en ouder bespreekt. Het werkgeheugen is te trainen! Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen zowel bij taal als rekenen. Doordat in de training gewerkt wordt met oefeningen die relevant zijn voor het leren, zijn de effecten op de leerprestaties direct na de training zichtbaar.

Uit onderzoek blijkt dat deze effecten na 8 maanden nog steeds aanwezig zijn. Jungle Memory Werkgeheugentraining in combinatie met remedial teaching, waarbij naast de training ook gewerkt wordt aan het verbeteren van leerstrategieën en automatiseren, levert volgens onderzoek het beste resultaat.

Acht weken lang oefent uw kind met dit programma.

 • 3 keer per week thuis, met hulp van u als ouder
 • 1 keer per week op de praktijk om uw kind te coachen en te stimuleren.

De jungle memory coach volgt via internet de verrichtingen van uw kind en bespreekt dit wekelijk met u en het kind. Informeer bij OZC Cascade wat Jungle Memory voor uw kind kan betekenen .

Tarieven

Start Werkgeheugentest € 60,00

Licentie Jungle Memory € 50,00

Acht begeleidingssessies van 30 minuten á € 45,00

Eindtoets en eindgesprek € 90,00 n.b. in combinatie met remedial teaching zijn de begeleidingssessies 45 minuten en rekenen wij het vaste uurtarief