Hoogbegaafdheid en begeleiding t/m 18 jaar

Hoogbegaafde kinderen/scholieren kunnen onderling erg verschillen. Een aantal kinderen laten een grote algemene ontwikkeling zien. Ze zijn creatief en kunnen makkelijk leren. Bij veel kinderen is dit echter niet het geval. Zij laten wisselend schoolwerk zien, zijn niet (meer)gemotiveerd en vertonen negatief gedrag en hebben problemen op sociaal-emotioneel gebied . Soms gaat dit gedrag zover dat ze thuis komen te zitten.

Een speciale groep hoogbegaafde kinderen bestaat uit kinderen die naast hun hoogbegaafdheid te maken hebben met een leer- of ontwikkelingsstoornis, zoals dyslexie, AD(H)D of ASS.

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind/scholier en is er sprake van hoogbegaafdheid? Dan kunt u bij OZC-Cascade een begeleidingstraject starten zodat hij/zij weer met plezier naar school gaat.

De duur en de inhoud van het begeleidingstraject wordt op maat gemaakt en is afhankelijk van de problematiek. Het kan zijn dat het gaat om een individueel traject of in een kleine groep. De begeleiding kan op de praktijk gegeven worden maar ook op school.

Wilt u uzelf of uw kind aanmelden?

Hoogbegaafdheidsonderzoek t/m 18 jaar

Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind en er is sprake van een vermoeden van hoogbegaafdheid, dan kan ervoor gekozen worden om een onderzoek te laten uitvoeren. Door middel van een onderzoek kan vastgesteld worden of de problemen die worden waargenomen, verklaard kunnen worden vanuit hoogbegaafdheid.

Tevens wordt bekeken op welke manier een kind het beste ondersteund kan worden. Wij kunnen zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied, begeleiding bieden aan hoogbegaafde kinderen/scholieren

Het resultaat van het onderzoek en de handelingsadviezen worden in een verslag vastgelegd. Dit onderzoeksverslag wordt tijdens een adviesgesprek met ouders, en indien gewenst ook met school, toegelicht.

Wat kost het hoogbegaafdheidsonderzoek?