Kindertherapie / gedrag

 

Onderwijs Zorg Centrum Cascade biedt hulp aan kinderen t/m 17 jaar met sociaal-emotionele problemen en/ of gedragsproblemen die in hun functioneren op school worden beperkt. Deze kinderen krijgen als gevolg van over- of ondervraging problemen op sociaal-emotioneel gebied en/of gedragsproblemen. 

Een kind uit dit meestal niet in taal, maar door gedrag. Als ouder merk je dat je kind anders reageert dan eerst en je maakt je zorgen over hoe het nu verder moet. Je wilt je kind graag helpen, maar soms weet je niet goed hoe. Op school is er niet altijd tijd en ruimte om verder te onderzoeken wat er aan de hand is. En in sommige gevallen moet je te lang op hulp wachten.


Signalen kunnen zijn:

 • Verminderd plezier in het naar school gaan
 • Motivatieproblemen
 • Lichamelijke klachten zoals: buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen
 • Onzeker zijn of angstig voor bepaalde situaties(faalangst)
 • Piekeren over gebeurtenissen
 • Huilt snel/veel of gauw boos worden
 • Prikkelbaar
 • Druk gedrag/concentratieproblemen

 

Coaching/Therapie:

 • Cognitieve gedragstherapie
  Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve behandelmethode waarbij we cognitieve therapie en gedragstherapie combineren.In de begeleiding besteden we aandacht aan de invloed van gedachten en gedrag op het gevoel van het kind. Binnen de cognitieve therapie wordt er vanuit gegaan dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die uw kind negatieve gevoelens bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor het kind de dingen ziet.

  Anders leren denken en doen
  Door anders te leren denken en anders te leren doen, verandert het gevoel en nemen de klachten af. Door een rustige opbouw en (kleine) succeservaringen komt positieve verandering tot stand. Bij deze therapie ligt de nadruk op het voeren van gesprekken, eventueel in combinatie met spel.

 • Matrixcoaching
  Deze behandelmethode kan ingezet worden om traumatische ervaringen of psychosomatische klachten bij kinderen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, overval, pesten, medische handelingen, tandartsangst, angsten zoals bijv. honden/spinnenangst.
  Deze methode is gebaseerd op beelddenken.

Tarieven

De kosten voor het het inzetten van onze hulp wordt meestal door de ouders zelf betaald. Het voordeel hiervan is dat wij niet werken met een wachtlijst. De hulp is direct inzetbaar en u hoeft niet op de wachtlijst zoals bij een GGZ-instelling.

Voor ouders die wonen in de gemeente Steenwijkerland, Zwolle en Kampen is het in sommige gevallen mogelijk dat we deze zorg vanuit de jeugdzorg mogen leveren. Wij hebben daarvoor een contract met de gemeente. Er zijn voor u dan geen kosten aan verbonden.

Woont u in een andere gemeente dan is het soms mogelijk om deze zorg vergoed te krijgen bijv. via een PGB. Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact met ons opnemen.