Kinder- en jeugdtherapie

 

Onderwijs Zorg Centrum Cascade in Emmeloord / Zwolle biedt hulp aan kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar met leer- en ontwikkelingsproblemen. Wij zijn gespecialiseerd in hulp aan kinderen en jongeren waar bij het leren niet vanzelf gaat of de ontwikkeling anders verloopt. 

Onze medewerkers hebben expertise en ervaring zowel in het onderwijs als in de jeugdzorg. Deze combinatie maakt dat we met kind, ouders en school mee kunnen denken en adviezen, behandeling en begeleiding kunnen geven. 

Vaak speelt er meer!
Bij een kind die leerproblemen heeft spelen ernaast ook vaak andere problemen.  Maakt u zich zorgen om uw kind? Heeft u het vermoeden dat er iets met uw kind aan de hand is?

Een kind uit dit meestal niet in taal, maar door gedrag. Als ouder merk je dat je kind anders reageert dan eerst en je maakt je zorgen over hoe het nu verder moet. Je wilt je kind graag helpen, maar soms weet je niet goed hoe. Het is vervelend voor het kind zelf, maar heeft ook invloed op de omgeving zoals op de situatie thuis of op school.
Op school is er niet altijd tijd en ruimte om verder te onderzoeken wat er aan de hand is en in sommige gevallen moet je te lang op hulp wachten.

Signalen kunnen zijn:

 • Verminderd plezier in het naar school gaan
 • Aandacht- en concentratieproblemen
 • Motivatieproblemen
 • Lichamelijke klachten zoals: buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen
 • Onzeker zijn of angstig voor bepaalde situaties(faalangst)
 • Piekeren over gebeurtenissen
 • Onnodig fouten maken/blokkeren
 • Opstandig gedrag/uitdagend gedrag
 • Snel/veel huilen of gauw boos worden
 • Pesten of gepest worden
 • Sociaal onhandig gedrag
 • Voortijdig schoolverlaten en verzuim

 

De orthopedagogen en psychologen van OZC Cascade kunnen meerdere onderzoeken afnemen:

 • Intelligentieonderzoek
 • Dyslexieonderzoek
 • Dyscalculieonderzoek
 • Hoogbegaafdheidsonderzoek
 • Psychologisch onderzoek
 • Pedagogisch Didactisch Onderzoek(PDO)
 • Aandacht -/ Concentratie Onderzoek
 • Capaciteiten- / niveauonderzoek
 • Sociaal- emotioneel onderzoek
 • Executieve functie

 

Hoe kunnen wij helpen?

Wij kunnen meerdere vormen van begeleiding geven o.a:

 • Individuele- of groepsbegeleiding voor kinderen/jongeren met (kenmerken)van ADHD of ASS
 • Kindertherapie / Kindercoaching
 • Ouderbegeleiding voor ouders van kinderen met ADHD en ASS
 • Brusjestraining: broertjes en zusjes van kinderen met een beperking.
 • Training Aandacht- en concentratieproblemen
 • Coaching/ behandeling op het gebied van zelfbeeld, faalangsttraining,
  emotieregulatie en (hoog)gevoeligheid.
 • Weerbaarheidstraining
 • Matrixcoaching
  Deze behandelmethode kan ingezet worden om traumatische ervaringen of psychosomatische klachten bij kinderen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, pesten, medische handelingen, tandartsangst, angsten zoals bijv. honden/spinnenangst.

Wij behandelen ook op school!

Tarieven

Woonachtig in regio IJsselland(Kampen, Zwolle, Steenwijkerland):
Zorg vanuit Specialistische Jeugdzorg profiel 2 en 4 wordt na verwijzing van huisarts, jeugdarts, sociaal wijkteam of CJG vergoed.

 

Woont u in een andere gemeente?
Woont u in een andere gemeente dan is het soms mogelijk om deze zorg vergoed te krijgen via bijv. een PGB.

Particulier:
U kunt ook particulier onze hulp inroepen. Er is geen verwijzing nodig. U betaalt de hulp zelf. 
Het voordeel hiervan is dat de hulp direct inzetbaar is. Wij werken niet met een wachtlijst.

Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact met ons opnemen.