Capaciteitenonderzoek / Niveauonderzoek

Soms gaat het niet zo goed op school. Misschien maakt u zich zorgen of uw kind wel voldoende mee kan komen of op het juiste niveau zit. Misschien is het allemaal te moeilijk, juist te gemakkelijk of zijn er twijfels over de capaciteiten van het kind.

U heeft misschien het vermoeden dat uw kind meer in huis heeft dan het op school laat zien. Het kan ook zijn dat uw kind op het punt staat de overstap naar het Voorgezet Onderwijs te maken en u graag zou willen weten welk onderwijstype het beste bij de capaciteiten van uw zoon of dochter aansluit.

Een capaciteitenonderzoek brengt de leermogelijkheden van uw kind in beeld en geeft zicht op de sterke en zwakker ontwikkelde vaardigheden. Daarnaast wordt er door middel van observatie gekeken naar werkhoudingskenmerken als taakaanpak, aandacht, concentratie en motivatie. Op basis hiervan bieden we handelingsgerichte adviezen voor de school- en thuissituatie en wanneer gewenst een advies voor een onderwijstype.

Hoe?

D.m.v. een intake gesprek wordt de hulpvraag in beeld gebracht. Er wordt een intelligentieonderzoek afgenomen en eventueel aanvullende testen die betrekking hebben op de capaciteiten van uw kind.

Waarom?

Uw kind zit op de basisschool en u wilt graag advies over zijn/haar mogelijkheden
U hebt twijfels over de mogelijkheden van uw zoon of dochter.

Goed om te weten:

Naast het advies van de basisschool kan dit onderzoek een onafhankelijk en aanvullend advies zijn. Het advies komt niet i.p.v. het advies van de school van uw kind.

Voor advies van verwijzing naar het vervolg onderwijs ligt de uiteindelijke beslissing bij de school voor Voortgezet Onderwijs.

Wilt u meer weten of uw kind aanmelden?