Heeft je kind extra hulp nodig?

Remedial teaching (bijles) voor kinderen die hun eigen aanpak nodig hebben om hun achterstand in te halen om weer aansluiting te vinden bij hun groep.

Dyslexie Kind
I.v.m. de vele aanmeldingen nemen we voorlopig geen kinderen van de basisschool aan voor Remedial Teaching

Heeft jouw kind moeite met één of meerdere basisvaardigheden?

 • Moeite met leren
  • Meervoudig Intelligentie LeerStrategie (MILS)
   Niet ieder kind leert op dezelfde manier. Wij zoeken altijd naar de manier van leren die bij het kind past. Welke leervoorkeur heeft het kind? Als we dit weten, dan bereiken we het beste resultaat. Wij kunnen vanaf 9 jaar de MILS test afnemen.
  • Matrixcoaching (beelddenken)
   Denk je dat je kind een beelddenker is en een andere leeraanpak nodig heeft?
   Dan is de MatriXmethode iets voor jouw kind. Lees meer over matrixcoaching.
 • Lezen
  Zit er weinig vooruitgang in het lezen? Heeft uw kind een achterstand opgelopen? Maakt u zich hier zorgen over?
 • Begrijpend lezen
  Begrijpt je kind niet wat het leest?
  Goed begrijpend lezen is een voorwaarde voor het latere studeren. Gun je kind de hulp van één van onze orthopedagogen, waarbij het kind gerichte instructies en oefeningen krijgt. Door deze manier van aanpak lukt het jouw kind wel om een voldoende score te halen op dit vak.
 • Spelling
  Heeft je kind spellingsproblemen? Lukt het niet om de spellingregels te onthouden? Bij OZC Cascade leren we graag, via onze eigen methode, de regels van spelling. Een van onze orthopedagogen gaat wekelijks met je kind aan de slag met als doel het begrijpen van spelling en woorden goed kunnen schrijven.
 • Werkwoordspelling
  Heeft je kind moeite met de d’s of t’s? Dan is deze training iets voor jouw kind! Op een speelse manier, waarin we werken met kleurgebruik worden de regels uitgelegd. Hierdoor ontstaat een herkenning en wordt het onthouden makkelijker.
 • Weer met gemak een som uitrekenen?
  Is rekenen lastig? Lukt het niet om vlot sommen uit te rekenen of worden er veel fouten gemaakt? Onze orthopedagogen, met PABO achtergrond, geven rekenbegeleiding.
  Indien we na een observatie vermoeden dat er wellicht sprake is van dyscalculie, dan kunnen we snel schakelen. We nemen binnen OZC Cascade een dyscalculieonderzoek af.

Waarom OZC Cascade

Remedial training

We starten vooraf met het afnemen van een aantal testen. Er wordt een handelingsplan opgesteld, zodat we weten hoe we jouw kind kunnen helpen.

Persoonlijke begeleiding

Begeleiding door één van onze orthopedagogen of psychologen.

Goed contact met school

Indien ouders dit willen nemen wij contact met school op. Wij zijn bekend op de scholen en hebben korte lijntjes.

Tevredenheidscijfer 9+

Onze diensten worden als zeer positief ervaren door cliënten, ouders en scholen. Wij hebben korte lijntjes met de scholen. 

Met de juiste leerondersteuning weer met plezier naar school

Gaat jouw kind nog met plezier naar school? Heeft je kind behoefte aan meer hulp of leerondersteuning? Of is de klas te groot, waardoor er weinig tijd overblijft voor extra tijd en uitleg over schoolwerk?

Veel kinderen uit het basisonderwijs hebben steeds vaker de behoefte aan extra hulp en leerondersteuning. Vanuit OZC Cascade helpen wij kinderen bij het inlopen van achterstanden en het voorbereiden op toetsen. Met de inzet van de (onderwijs)specialisten van OZC Cascade, geven wij je kind weer het vertrouwen in zichzelf terug. Ons doel is dat jouw kind weer met plezier naar school gaat.

Juichtend kind met romy achter laptop

Extra leerondersteuning basisonderwijs

Iedereen heeft een eigen manier van leren. Deze manier ontstaat tijdens de basisschoolperiode, maar er zijn ook kinderen die moeite hebben met het vinden van de juiste manier. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een belemmering door dyslexie, dyscalculie of het kind weet niet hoe het moet leren.

OZC Cascade biedt extra leerondersteuning aan kinderen uit het basisonderwijs. De ondersteuning kan plaatsvinden op de praktijk één van onze behandellocaties in Emmeloord, Kampen of Zwolle. Indien we al op school komen voor onze dyslexiebehandelingen is het soms ook mogelijk dat de begeleiding op school plaats vindt. Ook zijn er online mogelijkheden voor remedial teaching.

Vader met kinderen die naar binnen loopt

Hoe pakken we dit aan?

Onze orthopedagogen starten na een intakegesprek met het afnemen van een aantal testen. Zo krijgen we in beeld hoe en waarmee we jou en je kind kunnen helpen. Vervolgens maken we een handelingsplan en stellen we doelen op. Hiermee gaan in een periode van 12 weken (of anders afgesproken) aan de slag.
Wat je kan verwachten:

 • Wekelijkse begeleidingssessies van 45 minuten.
 • Na 12 weken bespreken we de resultaten met de ouder(s).
  Het behandelplan wordt geëvalueerd en er worden nieuwe doelen gesteld.
 • Als ouders dit willen is er een samenwerking met de school mogelijk.

Leerondersteuning speciaal voor groep 8 leerlingen

Naast de begeleiding voor alle groepen van de basisschool bieden we ook leerondersteuning aan voor de leerlingen uit groep 8.

Heeft uw kind erg veel last van faalangst tijdens de afname van de Citotoets? Dan kan kindertherapie een uitkomst zijn voor jouw kind om met zelfvertrouwen de toetsen te maken.

Brugklastraining

Gaat je kind het volgend schooljaar naar de brugklas? Ziet je kind hier tegenop? Is er sprake van onzekerheid of zijn er andere gedachten die zorgen voor angst bij jou of jouw kind?

Geef je kind dan op voor onze brugklastraining. Ons doel is om de kinderen voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Kinderen die deze cursus volgen zullen meestal met meer plezier, meer zelfvertrouwen en makkelijker naar hun nieuwe school gaan.

Individueel of in een klein groepje (max.4 kinderen) oefent de orthopedagoog samen met de kinderen de belangrijkste vaardigheden die je goed kan gebruiken op de middelbare school.

Thema's die aan bod komen zijn:

De brugklastraining is een uitstekende basis om een goede start te maken op de nieuwe school. Je kind kan vol zelfvertrouwen aan de slag!

Blogitems

Onze keurmerken

Zij gingen je voor

Cascade heeft onze dochter heel erg geholpen met het leren van de spellingsregels. Ze snapt de regels nu veel beter. Ze kan het nu zelf. Ik ben heel tevreden en geef ze als cijfer een 9.
Moeder van Lien
Remedial teaching
De samenwerking met Cascade verloopt altijd vriendelijk met een duidelijk advies. Wij kunnen als school altijd terecht met vragen als we twijfelen over een dyslexieonderzoek. Het fijne voor de kinderen is dat het onderzoek en de behandeling in principe op school gebeurt, dus geen reistijd. De adviezen die we krijgen zijn goed bruikbaar binnen de school. Ook na de behandeling kunnen we ten alle tijde bij Cascade aankloppen met vragen.
Ineke Hendriks (ib'er)
Dr. Schaepmanschool
Voor onze zoon was een stukje tekst een brij van letters. De behandelingen hem veel gebracht. Door samen met hem handvaten te creëren om te lezen en schrijven heeft hij nu een goede basis om op school verder te gaan. De medewerker van Cascade was deskundig, duidelijk in communicatie en vriendelijk. Voor onze zoon was zij erg motiverend, hij voelde zich op zijn gemak bij haar.
Jelleke (moeder)
Dyslexiebehandelingen
Zit jouw kind op de basisschool, maar heeft soms moeite met leren?