Didactisch onderzoek

Soms is het nodig om door middel van een didactisch onderzoek meer inzicht te krijgen in de achtergrond van een leerprobleem en de ondersteuningsbehoeften van een leerling

Een didactisch onderzoek vindt plaats bij:

  • Specifieke didactische problemen
  • Gedrags- en werkhoudingsproblemen
  • Overgangsbeslissingen

Wilt u uzelf of uw kind aanmelden?

Wat houdt een didactisch onderzoek in?

Er wordt onderzoek gedaan op het gebied van: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Naast een niveaubepaling wordt er ook een procesanalyse op de resultaten toegepast. Hierbij wordt er gekeken naar de manier waarop een leerling de taak aanpakt, welke strategie er wordt gebruikt en welke soorten fouten er worden gemaakt.

Is er sprake van een achterstand die met een inhaalprogramma weggewerkt kan worden? Misschien kan het kind met wat extra zorg van de school of binnen onze praktijk zijn weg redelijk probleemloos volgen. In een ander geval is het misschien verstandig om voor een aangepast leerprogramma te kiezen.

Wat kost een didactisch onderzoek?