Intelligentieonderzoek

Bij een intelligentieonderzoek bij OZC Cascade, worden de cognitieve capaciteiten van de cliënt in beeld gebracht. Ouders en/of de school vragen zich bijv. af of het kind/de jongere onder- dan wel overschat wordt.

Wat zijn de sterke kanten en wat zijn minder sterk ontwikkelde kanten binnen het intelligentieprofiel? Zijn de vaardigheden ongeveer even sterk ontwikkeld of is er veel verschil tussen de sterke en zwakke kanten? Als er grote (significante) verschillen zijn, levert dit voor het kind/de jongere vaak problemen op en leidt dit vaak tot interne (bijvoorbeeld faalangst) of externe spanningsklachten (bijvoorbeeld opstandig gedrag).

Wilt u uzelf of uw kind aanmelden?

Wat houdt een intelligentieonderzoek in?

Het intelligentieonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij de taalvaardigheden, de ruimtelijk visuele vaardigheden, het geheugen, het vermogen tot plannen en aspecten als concentratie, werkaanpak en doorzettingsvermogen in kaart worden gebracht. Prestaties worden vergeleken met die van leeftijdgenoten en vormen de basis voor advisering met betrekking tot de juiste ondersteuning of een passend onderwijsniveau. Een intelligentieonderzoek beslaat één dagdeel.

Wat kost een intelligentieonderzoek?