Pedagogisch didactisch onderzoek(PDO)

Bij OZC Cascade in Emmeloord kunnen wij een Pedagogisch Didactisch onderzoek afnemen bij uw kind. Dit onderzoek is een uitgebreide testafname om hulpvragen te beantwoorden van ouders over hun kind of van de school over hun leerling. Het doel is om een verklaring te geven voor problemen bij het leren, het gedrag en/of de sociaal emotionele ontwikkeling. Wat is er aan de hand, hoe kunnen de problemen verklaard worden en wat kunnen we doen om deze problemen te verminderen?

Een PDO kan de volgende vragen beantwoorden:

 • Wat is het didactische niveau bij de verschillende schoolvakken?
 • In hoeverre worden de deelvaardigheden van een leergebied beheerst?
 • Welke specifieke hiaten zijn er?
 • Welke oplossingsstrategieën gebruikt uw kind?
 • Wat valt er op wat betreft de werkhouding, concentratie en motivatie?
 • Bij welke vormen van hulp kan uw kind gebaat zijn?

 

Wilt u meer informatie of uw kind aanmelden?

Voor wie is dit onderzoek?

Kinderen en jong volwassenen met:

 • lees- en rekenproblemen
 • algemene leerproblemen
 • studieproblemen
 • vermoedens van dyslexie en dyscalculie
 • concentratie-, geheugen-, angst- en contactproblemen
 • vertraging op speciale ontwikkelingsgebieden
 • intelligentieniveau bepalen en sterkte en zwakte profiel

Wat kost een pedagogisch didactisch onderzoek?