Psychodiagnostisch onderzoek

Dit onderzoek is een uitgebreide testafname om hulpvragen te beantwoorden van ouders over hun kind of van de school over hun leerling. Het doel is om een verklaring te geven voor problemen bij het leren, het gedrag en/of de sociaal emotionele ontwikkeling. Wat is er aan de hand, hoe kunnen de problemen verklaard worden en wat kunnen we doen om deze problemen te verminderen?

Wilt u uzelf of uw kind aanmelden?


Voor wie is het psychodiagnostisch onderzoek?

Kinderen en jong volwassenen met:

  • lees- en rekenproblemen
  • vermoedens van dyslexie en dyscalculie
  • concentratie-, geheugen-, angst- en contactproblemen
  • vertraging op speciale ontwikkelingsgebieden
  • intelligentieniveau bepalen en sterkte en zwakte profiel
  • problemen in opvoeding/school/thuis/werk

Wat kost een psychodiagnostisch onderzoek?