Basisschool bijlessen en remedial teaching via beeldbellen

I.v.m. het Corona Virus willen ook wij de basisschool kinderen de mogelijkheid bieden om via Skype of een ander online leeromgeving bij te blijven met de leerstof.

Het is van groot belang dat ze ook in deze tijden de juiste aandacht en steun krijgen.

Daarom bieden wij een online leeromgeving waarbij we hen volledig bij kunnen staan in deze tijd van veranderingen.

We bieden bijles voor alle vakken.

Zoals bijvoorbeeld

  • Lezen
  • Begrijpend lezen
  • Spelling
  • Engels
  • Rekenen
  • Cito training

Speciaal aanbevolen voor de kinderen van groep 8 die geen achterstand willen oplopen en goed willen starten op het Voortgezet Onderwijs.

bijles-beeldbellen
bijles-beeldbellen2