Rekenen

Voor kinderen en studenten in en uit de omgeving van de Noordoostpolder, is het ook mogelijk om rekenbegeleiding te krijgen d.m.v. remedial teaching bij OZC Cascade in Emmeloord.

Vanaf 2016 is de rekentoets een verplicht onderdeel voor leerlingen op het V.O en MBO op het examen. Op dit moment telt het cijfer alleen bij het VWO mee bij de zak- en slaagregeling van de school. De bedoeling is dat dit binnen een aantal jaren ook bij de andere scholen ingevoerd wordt.  Er moet dan een voldoende gehaald worden op deze vakken.

Voor veel leerlingen met dyscalculie en rekenproblemen wordt dit een groot probleem. Daarom is het noodzakelijk om tijdig hulp in te zetten. Hulp inzetten begint al op de basisschool. Hoe ouder het kind, hoe langer het duurt voordat de achterstand weer is ingelopen.

Naast alle rekenproblemen kan een kind ook erg faalangstig worden omdat de rekenresultaten vaak zo onvoorspelbaar zijn. Dit kan leiden tot onzekerheid en rekenangst.

Twijfelt u of uw kind dyscalculie heeft? Vanaf groep 5 is er een mogelijkheid voor het afnemen van een Dyscalculie Screeningstoets.  Dit is een onderzoek van ongeveer anderhalf uur. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u uzelf of uw kind aanmelden?

Individuele Rekenbegeleiding

De begeleiding wordt geheel aangepast aan de rekenproblemen van de leerling.

Om te zorgen dat de begeleiding zijn effect heeft, zullen wij eerst toetsen wat de leerstrategie van uw kind is. Dit doen wij aan de hand van de MILS methode.

  • De leerling start met een rekenonderzoek.
  • N.a.v. het onderzoek wordt er een handelingsplan opgesteld in samenwerking met de school.
  • Na iedere 3 maanden wordt er weer getoetst en is er een evaluatiegesprek met de ouder(s)
  • De duur van de begeleiding is afhankelijk van de problemen die de leerling heeft, maar ook hoe snel het leert
  • Met de gemaakte handelingsplannen en een verklaring van onze praktijk kan de leerling in het V.O. en het M.B.O. aanspraak maken op de Aangepaste Rekentoets.

Wordt de training vergoed?

Voor deze training wordt het individuele uurtarief berekend

en de kosten voor het afnemen van het MILS onderzoek