Begeleiding (dreigende) thuiszitter in Emmeloord of omgeving?

Loopt uw kind vast of dreigt uw kind vast te lopen in het onderwijs en thuis te komen zitten? Ook daarvoor kunt u terecht bij Onderwijs Zorg Centrum Cascade in Emmeloord. Wij zijn gespecialiseerd in leerproblemen en geven individuele begeleiding op maat. 

De begeleiding is gericht op het reguleren van het gedrag maar ook op het geven van onderwijs. Wij zijn er voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar die door hun specifieke onderwijsbehoeften onvoldoende tot leren kunnen komen en zelf (dreigen)thuis te zitten.

Begeleiding op school

Helaas is passend onderwijs niet voor alle kinderen een succes. Er blijven kinderen / scholieren die door hun beperking, leerprobleem, gedragsprobleem of ziekte extra ondersteuning nodig hebben.

Dit kan zijn door bijv. niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een ontwikkelingsstoornis als ADHD of autisme. Deze kinderen kunnen bij het leren op school tegen verschillende moeilijkheden aanlopen.

Wij bieden deze kinderen individuele ondersteuning. Deze ‘onderwijs-zorgarrangementen’ hebben als doel onderwijs mogelijk te maken voor alle kinderen in hun eigen dagelijkse (onderwijs)omgeving.

Workshop-voor-ouders

Wilt u uw kind aanmelden of meer informatie?

Begeleiding op maat

Wij maken een plan op maat. De lengte van het traject hangt af van de problematiek en wordt met de ouders doorgesproken.

Waar vindt de begeleiding plaats?

Het kind/de scholier krijgt de begeleiding op de eigen school of de begeleiding vindt plaats op de praktijk.

Kosten traject

De kosten van dit traject zijn voor de ouders en in sommige gevallen kan het via de jeugdzorg (PGB’s).
Wij helpen u met uw aanvraag.