Pubers, huiswerk en de smartphone

Een grote afleider van het maken van huiswerk is de smartphone. Dit apparaatje beheerst het leven van uw puber meer dan u zou willen. Hoe ga je daar nu mee om als ouders?

Sociaal media beheerst de scholieren volledig d.m.v. geluidjes, pushberichten en aandacht geven Zoals ik in mijn vorige blog heb beschreven is het voor veel scholieren niet mogelijk om er vanuit zichzelf voor te kiezen er even geen aandacht aan te besteden of niet op de reageren. Hun hersenen zijn daar nog niet op toegerust. Ze willen in contact blijven met hun vrienden en daar direct op reageren.  Ze moeten hier gewoon op reageren en krijgen daarna meteen een directe beloningsgevoel. Pubers zijn nu eenmaal heel gevoelig voor beloningen op korte termijn.
Mogen ze van u als ouders niet reageren op de geluidjes enz. dan geeft dit een onrustig gevoel en dit is weer niet gunstig voor het maken van het huiswerk.

Wat kan je doen als ouders aan de smartphone?

Als ouders kan je in gesprek gaan met je puber over de negatieve en positieve aspecten van sociaal media.

Spreek in huis situaties af zonder smartphone bijv. bij het eten en tijdens het huiswerk maken.
Help uw puber omgaan met de afleiding van sociaal media d.m.v. het leren om de berichten te negeren en zich te concentreren. Geef zelf het goede voorbeeld. Laat een gesprek met uw kind niet onderbreken door een telefoontje of berichtje. Blijf interesse tonen in de bezigheden van uw puber.

Welke tips kan je aan je puber geven?

Neem je smartphone niet mee aan tafel als je gaat eten en leg tijdens het maken van het huiswerk je telefoon niet binnen bereik.

Leg je telefoon met het beeldscherm op de tafel zodat je de berichtjes niet kunt zien.

Verander regelmatig van ringtone zodat je er niet teveel aan gewend raakt en dat je moet reageren op dit bepaalde geluidje.

Zet je apps op de 2e of 3e scherm zodat je de oproepen niet meteen ziet als je op je scherm kijkt.

Zie je telefoon als magneet. Lach erom. Probeer er luchtig mee om te gaan.

Wees je ervan bewust dat iedere keer als je op je telefoon kijkt je weer opnieuw in de stof moet duiken. Dit kost je iedere keer extra minuten huiswerktijd. Tijd die je beter kan besteden aan dingen die je echt leuk vindt.

Kortom: De smartphone helemaal verbieden in huis is onbegonnen werk maar duidelijke afspraken maken is haalbaar. Pubers geven namelijk zelf aan dat het hen wel degelijk afleidt.

Bekijk een ander blogitem