Hoogbegaafdheidsonderzoek

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw zoon of dochter en vermoedt u dat er sprake is van hoogbegaafdheid? Dan kunt u door OZC-Cascade een onderzoek laten uitvoeren.

Wij zijn in het bezit van de nieuwste toetsinstrumenten waarmee we behalve de intelligentie ook een goed beeld kunnen krijgen van andere belangrijke ontwikkelingsaspecten, zoals executief functioneren, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling, taal- en reken-/wiskundevaardigheid en werkhouding. Deze test is geschikt voor kinderen en jongeren van 5 t/m 20 jaar.

Wilt u uzelf of uw kind aanmelden?

Wat houdt een hoogbegaafdheidsonderzoek in?

Dit betekent dat onderzoek naar hoogbegaafdheid zich niet alleen richt op bepaling van de intelligentie middels maar ook een beeld geeft van een aantal persoonlijke kenmerken middels vragenlijsten en een gesprek.

Een hoogbegaafdheidsonderzoek van OZC Cascade duurt ongeveer vier á vijf uur. Voorafgaand aan het onderzoek vullen ouders een vragenlijst in. Het onderzoek wordt gevolgd door een adviesgesprek eventueel in samenwerking met de school.

Wat zijn de kosten voor een hoogbegaafdheidsonderzoek?