Citotraining

Heeft uw kind moeite met het maken van toetsen? Heeft uw kind last van faalangst wanneer er toetsen gemaakt worden? Zijn er nog bepaalde toetsonderdelen waar uw kind moeite mee heeft? Bent u als ouder bang dat uw kind onder de maat presteert en dat er niet uitkomt wat er in zit?

Geef uw kind dan op voor de Citotoetstraining (groep 8) of voor de Entreetoetstraining (groep 7).

Om te zorgen dat de bijles zijn effect heeft, is het mogelijk dat wij toetsen wat de leervoorkeur van uw kind is. Dit doen wij d.m.v. de MILS. We zullen a.d.v. deze test passende adviezen kunnen geven voor het leren.

Inge-met-computer

Wilt u uw kind aanmelden?

Wat houdt een citotraining in?

Individueel (met een programma op maat) of in kleine groepjes werken wij aan:

  • Gewenning aan de verschillende vraagsoorten
  • Oefenen met Citovragen
  • Oefenen van de taakaanpak
  • Vergroten van de woordenschat
  • Per specifiek vakgebied kan er extra geoefend worden op bijv. begrijpend lezen, spelling, rekenen. Dit afhankelijk wat de leerling nodig heeft.
  • Intensieve begeleiding op het gebied van faalangst en bij het leren omgaan bij het presteren in stresssituaties

Een CITO training bij OZC Cascade, vormt een goede voorbereiding op de eindtoets. De training is er vooral op gericht om te voorkomen dat uw zoon of dochter onder zijn of haar niveau presteert.

Wat kost een citotraining?

Voor de individuele training wordt het uurtarief berekend.
Het uurtarief van de groepstraining is afhankelijk van het aantal opgegeven leerlingen.